Taklit Edilen Değil, Takip Edilen Olun!

Mail Adresi
Müşteri Hizmetleri
0 (212) 620 34 88

Tasarım

Günlük hayatımızın her anında bize eşlik eden, hayatımızı kolaylaştıran her türlü ürün ve ya ürün parçaları; hayatımıza renk katan, estetik duyularımıza hitap eden desenler, süslemeler, endüstriyel tasarımlardır.

 

Tasarımınızı takdirle karşılayanlar olduğu gibi, taklit ederek ticari kazanç elde etmek isteyenler de olacaktır. Taklitleri önlemek için tek çözüm Endüstriyel Tasarım Tescil işlemidir.

 

Tasarım Tescili hakkı ile, üçüncü kişiler Tescilli Tasarımların sahibinin izni olmaksızın bu tasarımları üretemez, piyasaya sunamaz, satamaz, ithal edemez, ticari amaçla kullanamaz ve ya bu amaçlarla elde bulunduramaz.

 

Tasarım haklarına tecavüz durumlarında hapis ve para cezasına, ayrıca iş yerlerinin bir yıldan az olmamak üzere kapatılmasına ve aynı süre ticaretten men edilmelerine karar verilir.

 

Endüstriyel Tasarım Tescilinin Geçerliliği

 

Endüstriyel yolla veya elle üretilen "yeni olan" ve "ayırt edici niteliğe" sahip olan bütün ürünlerin görünümleri tasarım tesciliyle koruma altına alınabilmektedir.

• Yenilik; Dünyanın herhangi bir yerinde 1 yılı geçkin bir süredir piyasada olmaması)
• Ayırt Edici Nitelik; İki ürün yan yana konulduğunda normal bir tüketicinin iki ürünü ayırt edebilmesi için gerekli olan farklılıklar

 

Tescilli tasarımların koruma süresi başvuru tarihinden itibaren 5 yıldır. Koruma süresi, tescilin beşer yıllık dönemler halinde yenilenmesi suretiyle 25 yıla kadar uzatılabilir.

 

Endüstriyel Tasarım Tescili ulusal bir koruma sağlamaktadır. Tasarım koruması sadece tasarımın tescil edildiği ülke sınırları içerisinde geçerlidir.

 

Tasarım Tescili Şartları

 

Tasarımların yasal olarak korunabilmesi için, ilgili mevzuatta (Sınai Mülkiyet Kanunu) belirtilen koruma şartlarına sahip olması gerekir. Tasarımın tescil ile korunabilmesi için “yenilik” ve “ayırt edici nitelik” şartlarını taşıması, kamu düzeni ve genel ahlaka aykırı olmaması ve ürünün teknik fonksiyonu yerine getirebilmesi için belirli biçim ve boyutta olması uygun olması gerekmektedir.

 

Yenilik; bir tasarımın aynısının, başvuru veya rüçhan tarihinden önce dünyanın herhangi bir yerinde kamuya sunulmamış olması. (Dünyanın herhangi bir yerinde 1 yılı geçkin bir süredir piyasada olmaması)

 

Ayırt Edici Nitelik; bir tasarımın bilgilenmiş kullanıcı üzerinde yarattığı genel izlenim ile herhangi bir tasarımın böyle bir kullanıcıda yarattığı genel izlenim arasında belirgin bir farklılık olmasını ifade etmektedir.

» Hangi Tasarımlar Tescil İle Korunamaz ?
• Yeni ve ayırt edici niteliğe sahip olmayan tasarımlar.
• Kamu düzeni veya genel ahlaka aykırı tasarımlar.

 

Türkiye’de Tescilli Bir Endüstriyel Tasarım Tüm Dünyada Geçerli midir ?

 

Endüstriyel Tasarım Tescili, başvuru sahiplerine ulusal bir koruma sağlamaktadır. Yani tasarım tescili ile alınacak olan koruma sadece tasarımın tescil edildiği ülke sınırları içerisinde geçerlidir. Bu nedenle, tasarımın kullanılacağı ülkelerde korunması isteniyorsa, korunma istenen ülkelere ayrı ayrı tasarım tescil başvurusu yapılması gerekmektedir. Ancak geçen süreç içerisinde, her ülke ofisine ayrı ayrı başvuru yapılması, farklı başvuru prosedürleri ve farklı dil kullanımı gibi sorunları beraberinde getirdiğinden dolayı, yapılacak tek bir başvuru ile birden fazla ülkede tasarımın koruma altına alınmasını sağlayan sistemler oluşturulmuştur.

 

Ülkemizde bu amaçla, Endüstriyel Tasarımların Uluslararası tescili için Lahey Antlaşması bulunmaktadır. Böylece başvuru sahipleri, çok daha az maliyet ile ve tek bir başvuru yaparak Lahey anlaşmasına üye ülkelerde tasarımlarını tescil ettirebilmektedirler.

 

Tasarım Tescili sahipleri sahipleri ayrıca Avrupa Birliği Marka Tasarım Tescil Ofisi’ne (OHIM) müracaat ederek yine tek ücret ve tek başvuru ile Avrupa Birliğine üye ülkelerde tasarımlarını koruma altına alabilmektedirler.

 

Tasarım Tescili İçin Gerekli Evraklar

 

Endüstriyel Tasarım Tescil işlemlerinizin gerçekleştirilmesi için gerekli olan evrakların listesini aşağıda belirtmekteyiz; işlemlerin tarafımızca doğru ve hızlı olarak yapılabilmesi için gerekli olan evrakları firmamızdan talep edebilirsiniz.

 

Endüstriyel Tasarım Tescili Başvurusu İçin Gerekli Evraklar


• Tüzel kişilikler (Şirketler) için tam ticari ünvanı, açık adresi ve vergi dairesi/numarası (Kaşe)
• Gerçek kişiler (Şahıslar) için TC kimlik numarası (Kimlik Fotokopisi)
• Hizmet Sözleşmesi ve Vekaletname (Bu evraklar firmamız tarafından iletilmektedir, vekaletname noter onayı gerektirmemektedir.)
• Tescil müracaatı yapılacak tasarımlara ait görseller ( Tasarımın net bir şekilde çekilmiş fotoğrafı olacaktır, herhangi bir arka plan yada tasarım dışında bir görüntü olmaması gereklidir.)
• Tasarım tescil müracaatı için ödenen başvuru ücretine ait dekont