Taklit Edilen Değil, Takip Edilen Olun!

Mail Adresi
Müşteri Hizmetleri
0 (212) 620 34 88

Patent

Patent, bir buluş için buluş sahibine verilen bir sınai mülkiyet haklarından biri olup, buluş sahibinin izni olmadan başkalarının buluşu üretmesini, kullanmasını veya satmasını belirli bir süre boyunca engelleme hakkı vermektedir.


Teknik bir probleme teknik bir çözüm getiren yeni bir ürün, yeni bir usul veya bir işlemin yeni bir yöntemle yapılması Patent kapsamındadır.


Patent konusu ürün veya usulün, patentlene bilirlik kriterleri olan; yenilik, sanayiye uygulanabilirlik ve tekniğin bilinen durumunun aşılması (buluş basamağı) kriterlerini sağlaması gerekmektedir.


Patent Neden Gereklidir?

 

Kişileri yaratıcı fikirlere teşvik etmek,buluş yapmaya özendirmek,oluşan fikirlerin üretime dönüştürülerek toplumun her yönden gelişmesini sağlar.Patent sisteminin uygulanması halinde tüm dünya da etkili bir ekonomik yapı meydana gelerek gelişim süreci sağlıklı bir şekilde devam eder.Kişisel olarak da fikir sahiplerinin haklarının korunması sağlanarak üretime katkıda bulunmaları sağlanır.


Bütün Buluşlar Patentlenebilir mi?


Bir buluşun Patent ile korunabilmesi için yeni, buluş basamağını içeren ve sanayiye uygulanabilir olması gerekir. Ancak, konusu kamu düzenine veya genel ahlaka aykırı olan buluşlara, bitki veya hayvan türleri veya önemli ölçüde biyolojik esaslara dayanan bitki veya hayvan yetiştirilmesi usullerine patent verilmemektedir.


Patent Verilebilme Şartları


Yenilik: Yenilik tekniğin bilenen durumuna dahil olmayan buluştur.Patent ancak yeni buluşlar için sözkonusu olabilir.Tekniğin bilinen durumu patent başvurusunun yapıldığı tarihten önce buluş konusunda dünyanın herhangi bir yerinde toplumca erişilebilir yazılı veya sözlü tanıtım veya başkaca bilgilerden oluşur.Diğer bir deyişle buluşun yeni sayılabilmesi için tekniğin bilinen durumuna dahil olmaması gerekir.

Tekniğin Bilinen Durumunun Aşılması: Buluş ilgili alandaki bir uzman tarafından tekniğin bilinen durumundan aşikar bir şekilde çıkarılamayan bir faliyet sonucu gerçekleşmiş ise tekniğin bilinen durumunun aşıldığı kabul olunur.

Sanayiye Uygulanabilir Olma: Buluş tarım dahil sanayinin her hangi bir dalında üretilebilir veya kullanılabilir ise sanayiye uygulanabilir olduğu kabul edilir. Yani endüstriye uygulanabilir olmalıdır. Bu gereklilik endüstride üretilmesi veya endüstriyel üretim usulüne uygulanabilme özelliğine sahip olması patent hukukunun bir özelliğidir.

 

Patent Tescili İçin Gerekli Evraklar

    Başvuru dilekçesi
    Tarifname
    Buluşa ait istemler
    Buluşun özeti
    Buluşa ait teknik çizimler

 

Patent Başvuru Süreci

    Başvurunun incelenmesi ve şekli inceleme
    Araştırma raporu
    Araştırma yayını raporu
    Patent verilmesi
    Patentin geçerliliği


Patent İzleme


Patent başvuru yapıldıktan sonra aranan şartları taşıyorsa yayınlanır. Yayınlanan patentlere 3.kişilerin 6 ay içinde itiraz etme hakkı vardır. Patent izleme aynı sektörde gelişmelerden ve yenliklerden haberdar olunmasını sağlar. Patent başvuruları belli sistemler kullanılarak rapor edilir.


Patent Yenileme


Koruma süresi biten patent artık herkese açık hale gelir. Yıllık harçlar ödenmek suretiyle patent yenilenir. Yıllık harçlar ödenmediği takdirde patent veya faydalı model hükümsüz kalır. Yıllık ücretlerin takip edilmemesi nedeniyle çok sayıda başvuru düşmektedir.

 

Patentin Korunması ve Mevzuat


Patentin korunması 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu'na göre değerlendirilmektedir.