Ana Menü
Anasayfa
Arama
Pro Şartnamesi
İletişim
İnsan Kaynakları
Araştırma & Sorgulama
Talimat Verin
Diğer Menü
Denetim Masası
Çapraz Kur
Döviz Kuru(TCMB)
USD Alış YTL
USD Satış YTL
EURO Alış YTL
EURO Satış YTL
Grafik Hava Durumu
Saat & Takvim
Kimlik & Vergi No
T.C.Kimlik No

Vergi Kimlik No
Ip Adresiniz: 54.162.232.51

PATENT-Patent, Faydalı Model ve Buluş Kavramları; Yazdır E-Posta
Sanayi alanındaki yenilik ve buluşlar, ekonomik büyümenin ana faktörlerindendir. Yenilik ve Buluş genel olarak yeni mamullerin ve yeni usullerin bulunması ve geliştirilmesi ve bunların ekonomiye intikalini sağlayan gelişim olarak kabul edilmektedir. Etkili bir patent sistemi, ülke içinde ekonomik büyümeyi beraberinde getirebilir.

Buluş: patent hukukunun temelini oluşturur, teknoloji alanında bir ürüne veya yönteme ilişkin spesifik (teknik) bir problemin çözümüdür. Buluşlar; buluş yapma faaliyetini özendirmek, sanayiye uygulanması ile teknik, ekonomik ve sosyal ilerlemenin gerçekleştirilmesini sağlamak için patent veya faydalı model belgesi verilerek korunur.

Patent: Buluş sahibinin buluş konusu ürünü veya usulü, belirli bir süre üretme, kullanma, ihraç etme veya satma yetkisini veren belgedir.
Patentler, sadece sahibine münhasır hak sağlamadığı gibi, ekonomik ve sosyal gelişmeye katkıda bulunmak, teknoloji transferi sağlayarak yabancı yatırımları arttırmak, sanayi politikalarının belirlenmesinde etkili olmak, ülkelerin ekonomik ve siyasi ilişkilerini artırmak gibi işlevlerinin yanında, buluşların patent ile korunmasının tekel ve bilgi işlevleri de vardır.
Patent hakkının buluş sahibine tanıdığı, başkalarının patent konusu teknolojiyi üretme, pazarlama ve satma hakkını kısıtlayan hak tekel hakkıdır. Bu hak elde edilirken buluş sahibi buluşu ile ilgili tüm bilgileri koruma talep edilen ülkedeki kamu kurumuna ayrıntılı olarak bildirir.
Patent ayrıca, önemli bir teşvik aracı da sayılmaktadır. Etkin bir patent sistemi, yaratıcı yetenekleri buluş yapmaya, iş adamlarını da, yapılan buluşları sanayiye uygulamak suretiyle değerlendirmeye teşvik eder. Patentler, tarım dâhil tüm sanayi dallarında teknolojik ilerleme getirecek araştırma ve geliştirme faaliyetinin oluşmasını teşvik eden ve teknik bilginin yayılmasında birinci derecede rol oynayan etkenlerdir. Patent teşvik sistemi, sağladığı koruma itibariyle, imalat faaliyetinin genişletilmesinde fiili ve etkin bir rol üstlenmiştir.
Türkiye'de iki tür patent koruması vardır. İncelemesiz Patent, İncelemeli Patent

1-İncelemesiz Patent: İncelemesiz Patent, 7 yıllık bir süre için patent verilebilirlik şartları ile ilgili inceleme yapılmadan buluşun korunmasıdır. Yaklaşık tescil süresi 1 ila 1,5 yıldır.

2-incelemeli patent: İncelemeli sistemde, araştırma raporunun yayınlanmasından sonra, buluşun yeni olup olmadığı, tekniğin bilinen durumunun aşılıp aşılmadığı, sanayiye uygulanabilir olup olmadığı kriterleri incelenmekte ve bu kriterlere uygun olan buluşlara 20 yıl süreli patent verilmektedir. Yaklaşık tescil süresi 1,5 ila 2 yıldır.

Faydalı Model: Türkiye'de ve dünyada yeni olan, sanayiye uygulanabilen (ancak tekniğin bilinen durumunu aşma şartının aranmadığı) buluşların sahiplerine 10 yıl süre ile bu buluş konusu ürünü üretme ve pazarlama hakkının verilmesidir. Faydalı Modellerin, belirli teknik alanlarda küçük ve orta ölçekli sanayicilerin gerçekleştirecekleri "küçük buluşları" korumak amacıyla verildiği kabul edilmektedir. Yaklaşık tescil süresi 1 ila 1,5 yıldır Faydalı modelle, patent arasındaki farklar;

• Tekniğin bilinen durumunun aşılması kriterinin olmaması,

• Koruma sürelerindeki farklılık,

• Zaman ve maliyet açısından kısa sürede olması ve maliyetinin düşük olmasıdır.
 


 

MARKA
Marka Nedir
Neden Marka Tescil
Tescil Prosedürü
Tescilin Faydaları
Dikkat Edilmesi Gerekenler
Başvuru Belgeleri
YURTDIŞI TESCİL İŞLEMLERİ
Yurtdışı Marka Tescil İşlemleri
Avrupa Topluluğu Markası
PATENT
Başvurunun İncelenmesi
Buluş Sahibi ile ilgili Hükümler
Faydalı Model Belgesi
Belgeye Dönüştürülmesi
Başvuru Öncesi Araştırma
Patent Hakkının Korunması
Patent Verilmesi
Faydalı Model ve Buluş
Patentin Mali Değeri
Türkiye'de Uygulanan Sistem
TASARIM
Endüstriyel Tasarım Nedir?
E.T.T. Yapılabilecek Ürünler
E.T.T Gerekli Belgeleri
E.T.T. Şartları
E.T.T. Koruma Süresi
Nedenler
Tasarım Nasıl Korunmalıdır?
COĞRAFİ İŞARET
Başvuru Şartları
Tescil İşlemleri
HUKUK
Davalar Talepler
Ceza Davaları
Tazminat Davaları
İhlal (Tecavüz)
İhaleler
 

Copyright © 2008 Gürkan Aktaş Patent Ofisi.  |  designed by: İSTANBULHOST