Ana Menü
Anasayfa
Arama
Pro Şartnamesi
İletişim
İnsan Kaynakları
Araştırma & Sorgulama
Talimat Verin
Diğer Menü
Denetim Masası
Çapraz Kur
Döviz Kuru(TCMB)
USD Alış YTL
USD Satış YTL
EURO Alış YTL
EURO Satış YTL
Grafik Hava Durumu
Saat & Takvim
Kimlik & Vergi No
T.C.Kimlik No

Vergi Kimlik No
Ip Adresiniz: 54.162.232.51

HUKUK-Ceza Davaları Yazdır E-Posta
a) Gerçeğe Aykırı Kimlik Bildiriminde Bulunmak [MarkKHK 61/A (a)] MarkKHK m. 23a uyarınca, bir markanın tescil edilebilmesi için verilen dilekçede başvuru sahibinin kimliğine ilişkin bilgiler de yer almalıdır. Başvuru sahibi, işaretin tescil edilmesi halinde markanın sahibi olacaktır. Kimlik bildirimini gerçeğe aykırı olarak yapanlar bir yıldan iki yıla kadar hapis cezasına veya ondört milyar liradan yirmiyedi milyar liraya kadar ağır para cezasına veya ikisine birden mahkum edilirler. Burada kimlik bildirimindeki aykırılığın niteliği önemli değildir. Başvuru sahibi olarak bildirilen kişi kendi gerçek kimliğini değil, başka bir şahsın kimliğini vermiş olabileceği gibi kendi gerçek kimliğini vermiş, ancak bazı konuları gizlemiş ya da değişik yansıtmış olabilir. [KHK-DeğişK m. 16 ile değişik 61/A (a)]


b) Marka Koruması Olduğunu Belirten İşaretin Kaldırılması [MarkKHK 61/A (a)] Bir markanın koruma altında bulunduğu, yani tescil edilmiş bir marka olduğu bazen ® işareti ile bazen de numara yazılarak belirtilir. ® işareti uluslararası bir işarettir. Bu işaret malın veya ambalajının üstüne haklı olarak konulmuşsa, hiç kimse bu işareti kaldıramaz, meğer ki, bu konuda yetkilendirilmiş olsun. Aksine hareket edenler, yani yetkisi olmadan marka koruması bulunduğunu belirten işareti kaldıranlar bir yıldan iki yıla kadar hapis veya ondört milyar liradan yirmiyedi milyar liraya kadar ağır para cezasına ikisine birden çarptırılırlar [KHK-DeğişK m. 16 ile değişik 61/A (a)]'

c) Hakkı Olmadığı Halde Kendisini Marka Başvurusu Yapmış Veya Marka Sahibi Olarak Göstermek Hakkı olmadığı halde kendisini marka tescili için başvuru yapmış veya marka sahibi olarak gösterenler de bir yıldan iki yıla kadar hapis veya ondört milyar liradan yirmiyedi milyar liraya kadar ağır para veya ikisine birden cezalandınlırlar [KHKDeğişK m. 16 ile değişik 61/A (a)]'

d) Hakkı Ve İlgisi Olmadığını Veya Tasarruf Yetkisi Bulunmadığını Bildiği Veya Bilmesi Gerektiği Halde, Marka Üstündeki Haklardan Birini Veya Bu Haklarla İlgisi Lisansı Devretmek, Vermek, Rehnetmek Veya Bu Haklar Üzerlerinde Herhangi Bir Tasarrufta Bulunmak [MarkKHK m. 61/A (b)]

Marka üzerinde, üçüncü bir kişinin mülkiyet, miras, rehin, haciz, miras, lisans gibi her hangi bir ayni ya da şahsi hakkı bulunabilir. Bu haklan veya bu haklarla ilgili lisans yetkisi olmadığını bildiği veya bilmesi gerektiği halde başkasına devretrnek, vermek, rehnetmek veya üzerlerinde her hangi bir tasarrufta bulunmak ya da (haklan kaldırmak, değiştirmek, sınırlandırmak gibi) ya da yetkisi olmadığını bildiği veya bilmesi gerektigi halde böyle haklan tanımak, kurmak, iki yıldan üç yıla kadar hapis veya yirmiyedi milyar liradan kırkaltı milyar liraya kadar agır para cezasına veya ikisine birden mahkum edilir. Korunan Bir Markanın Sahibi Olmadığı, Koruma Süresi Bittiği, Markanın Hükümsüzlüğüne Veya Marka Hakkının Sona Erdiğine Karar Verildiği Halde, Korunan Bir Marka Bulunduğu Zannını Uyandıracak Eylemlerde Bulunmak ([MarkKHK m. 611A (b)] Korunan bir markanın sahibi olmadığı, koruma süresi bittiği, markanın hükümsüzlüğüne veya marka hakkının sona erdiğine karar verildiği halde, markayı kullananlar iki yıldan üç yıla kadar hapis ve altıyüz milyon liradan bir milyar liraya kadar para cezasına hükmolunurlar. Bu suçun gerçekleşmesi için, söz konusu marka, failin kendisinin veya başkasının imal ettiği veya satışa çıkardığı eşyanın kendileri veya ambalajlarının üzerine yahut fatura gibi ticari evrakına veya ilanlarına konulmuş olmalıdır. Ancak suçu teşkil eden "konulma" tanımlanmıştır. Şöyle ki, marka, hukukun onu koruduğu kanısını gösterecek şekilde konulmalıdır. Bunun için ya ® ya da benzeri işaretlere yer vermeli veya yazılı ve görsel basındaki ilanlarda ve reklamlarda böyle yazılar, işaretler veya ifadeler kullanılmalıdır.

 


 

MARKA
Marka Nedir
Neden Marka Tescil
Tescil Prosedürü
Tescilin Faydaları
Dikkat Edilmesi Gerekenler
Başvuru Belgeleri
YURTDIŞI TESCİL İŞLEMLERİ
Yurtdışı Marka Tescil İşlemleri
Avrupa Topluluğu Markası
PATENT
Başvurunun İncelenmesi
Buluş Sahibi ile ilgili Hükümler
Faydalı Model Belgesi
Belgeye Dönüştürülmesi
Başvuru Öncesi Araştırma
Patent Hakkının Korunması
Patent Verilmesi
Faydalı Model ve Buluş
Patentin Mali Değeri
Türkiye'de Uygulanan Sistem
TASARIM
Endüstriyel Tasarım Nedir?
E.T.T. Yapılabilecek Ürünler
E.T.T Gerekli Belgeleri
E.T.T. Şartları
E.T.T. Koruma Süresi
Nedenler
Tasarım Nasıl Korunmalıdır?
COĞRAFİ İŞARET
Başvuru Şartları
Tescil İşlemleri
HUKUK
Davalar Talepler
Ceza Davaları
Tazminat Davaları
İhlal (Tecavüz)
İhaleler
 

Copyright © 2008 Gürkan Aktaş Patent Ofisi.  |  designed by: İSTANBULHOST