Ana Menü
Anasayfa
Arama
Pro Şartnamesi
İletişim
İnsan Kaynakları
Araştırma & Sorgulama
Talimat Verin
Diğer Menü
Denetim Masası
Çapraz Kur
Döviz Kuru(TCMB)
USD Alış YTL
USD Satış YTL
EURO Alış YTL
EURO Satış YTL
Grafik Hava Durumu
Saat & Takvim
Kimlik & Vergi No
T.C.Kimlik No

Vergi Kimlik No
Ip Adresiniz: 54.162.232.51

Hukuk Davaları, Talepler Yazdır E-Posta
1. Delillerin Tespiti MarkKHK da, fikri mülkiyete ilişkin diğer KHK'lar gibi, "delillerin tespiti davası" adı altında yeni bir davayı Türk hukukuna getirmişti [MarkKHK m. 75]. KHK-DeğişK. m. 18, 75. madde hükınünün kenar başlığını "delillerin tespiti" olarak değiştirmiştir.


2. Tecavüzün Durdurulması ve Önlenmesi Davası [MarkKHK m. 62 Marka sahibi marka hakkına tecavüz fiillerinin durdurulmasını talep edebilir. Durdurma davası devam etmekte olan bir tecavüze son vermek için açılan bir eda davasıdır. Bu talebin ileri sürülebilmesi için tecavüzde bulunanın kusuru ve zararın varlığı aranmaz. MarkKHK'da önlenme (men) davasından söz edilmemiş olmamasına rağmen, EndTasKHK m. 49 (1) b'de ve CoğİşKHK m. 25 (1) b'de tecavüz fiillerinin durdurulması yanında önlenmesi talebine de açıkça yer verilmiştir. Lisans alanın bu davayı açabilmesi bazı şartların varlığına bağlıdır.

3.Tecavüzün Tespiti Davası [TK. m. 58 (1) a] Fiilin tecavüz olup olmadığının tespiti davası, aşağıda izah edilecek olan "tecavüzün mevcut olup olmadığı hakkında dava" (N. 87 vd.) ve yukarıda açıklanan "delillerin tespiti" (N. 21) ile karıştırılmamalıdır. Tespit davası ika edilen fiilin tecavüz olup olmadığının belirlenmesi amacıyla tecavüzün sona erdiği, fakat etkilerinin devam ettiği durumda açılır. Tazminat davalarında mahkemenin hukuka aykırılığı tespit etmesi bir tespit davası niteliğini taşımayıp, talebin karşılanmasının ön basamağıdır. Zamanaşımı işlemez.

4. Tecavüzün Giderilmesi Davası [MarkKHK m. 62 (1) b] Tecavüzün giderilmesi davası tecavüz ile ortaya çıkan hukuka aykırılığın sonuçlarının ortadan kaldırılmasını (ref'ini) kendisine konu alır. Tecavüzün giderilmesi davasının ikame edilebilmesi için tecavüzün bazı sonuçlar doğurmuş olması gerekir: Haksız işareti taşıyan malların üretilmiş, ticaret mevkiine konulmuş, sergide teşhir edilmeye başlanmış, fuara kabul edilmiş, paketlenmiş olması gibi. Tecavüzün giderilmesi sözkonusu malların satıştan ve teşhirden çekilmesi yanında imha edilmesini de gerektirir. Tecavüzün durdurulması ile giderilmesi çoğu kez birbirine karışır. MarIcKHK, giderim tedbirlerinden bir kısmını MarkKHK m. 62 (1) c ve e'de ayrı talepler halinde düzenlemiş bulunmasına rağmen, bunlar gerçekte giderim talepleridir. Tecavüzün giderilmesi davasının durdurma ve önleme davasından farkı, birincisinin, doğmuş bulunan sonuçları ortadan kaldırmaya, silmeye, bertaraf etmeye yönelik olmasına karşılık, ikincisinin tecavüzün durdurulmasını ve tehlike aşamasında da menedilmesini sağlamasıdır. Mesela, bir fuarda markanın aynı olan işareti taşıyan malların sergilenmesine mani olunması tecavüzün önlenmesi; sergilenmekte olan malların sergiden çıkarılması, durdurma ve bu işaretin fuar kitabında (kataloğunda) yer alması halinde ilgili sayfalarda işaretin üstünün ve işarete ilişkin açıklamaların kapatılması tecavüzün giderilmesidir. Durdurma, önleme ve giderilme davalarının birlikte açılmalarına bir engel yoktur. Talep çoğu kez tecavüz konusu ürünün kullanılmaz hale getirilmesi veya düzeltilmesi (özellikle beyan ve ifadelerin düzeltilmesi) şeklinde ortaya çıkar. Bir teWikenin veya ihtimalin varlığı halinde -kural olarak- tecavüzün giderilmesi talebinde bulunulamaz. Tecavüzün giderilmesi bazı varsayımlarda eski hale iade talebini de kapsayabilir.

 


 

MARKA
Marka Nedir
Neden Marka Tescil
Tescil Prosedürü
Tescilin Faydaları
Dikkat Edilmesi Gerekenler
Başvuru Belgeleri
YURTDIŞI TESCİL İŞLEMLERİ
Yurtdışı Marka Tescil İşlemleri
Avrupa Topluluğu Markası
PATENT
Başvurunun İncelenmesi
Buluş Sahibi ile ilgili Hükümler
Faydalı Model Belgesi
Belgeye Dönüştürülmesi
Başvuru Öncesi Araştırma
Patent Hakkının Korunması
Patent Verilmesi
Faydalı Model ve Buluş
Patentin Mali Değeri
Türkiye'de Uygulanan Sistem
TASARIM
Endüstriyel Tasarım Nedir?
E.T.T. Yapılabilecek Ürünler
E.T.T Gerekli Belgeleri
E.T.T. Şartları
E.T.T. Koruma Süresi
Nedenler
Tasarım Nasıl Korunmalıdır?
COĞRAFİ İŞARET
Başvuru Şartları
Tescil İşlemleri
HUKUK
Davalar Talepler
Ceza Davaları
Tazminat Davaları
İhlal (Tecavüz)
İhaleler
 

Copyright © 2008 Gürkan Aktaş Patent Ofisi.  |  designed by: İSTANBULHOST