Ana Menü
Anasayfa
Arama
Pro Şartnamesi
İletişim
İnsan Kaynakları
Araştırma & Sorgulama
Talimat Verin
Diğer Menü
Denetim Masası
Çapraz Kur
Döviz Kuru(TCMB)
USD Alış YTL
USD Satış YTL
EURO Alış YTL
EURO Satış YTL
Grafik Hava Durumu
Saat & Takvim
Kimlik & Vergi No
T.C.Kimlik No

Vergi Kimlik No
Ip Adresiniz: 54.162.232.51

HUKUK-İhlal (Tecavüz) Yazdır E-Posta

Hukuk ve ceza davalarından herhangi birisinin açıIabilmesi için marka hakkına tecavüz olmalıdır. Tecavüz bir haksız fiildir. Tecavüzün varlığı için MarkKHK'da belirtilen eylemin gerçekleşmiş olması ve somut olayda hukuka uygunluk sebeplerinden birinin mevcut bulunmaması gereklidir.
İhlal (Tecavüz) Halleri

1. Markanın, Sahibinin İzni Olmaksızın, Modellerden Birine Göre Ye MarkKHK'da Öngörüldüğü Şekilde Kullanılması [MarkKHK m. 61.(1) a] MarkKHK 9 m. İhlali Bir markanın, sahibinin izni olmadan, başkası tarafından MarkKHK'da öngörülen modelde ve şekilde kullanılması marka hakkına tecavüzdür.

2. Markayı Taklit Etmek [MarkKHK m. 9 (1) b Açıklama. MarkKHK m. 61 (1) b hükmünde, "markayı veya ayırt edilmeyecek derecede benzerini kullanmak suretiyle markayı taklit etme"nin marka hakkına tecavüz olduğu belirtilmiştir. "benzer" ile "ayırt edilemeyecek kadar benzer" farklı kavramlardır. Birincisi karıştırmaya (iltibasa) sebep olur, ikincisi ise taklit yaratır. Markayı, yani markanın kendisini veya ayırt edilemeyecek derecede benzerini -sahibinin izni olmadan- kullanmak, markayı taklit etmektir. Markanın benzerini kullanmak, markanın taklit edilmesi değildir. Markanın benzerinin kullanılması karıştırılmaya (iltibasa) yol açar. Hükümden açıkça anlaşılmamakla beraber markanın taklidinde bazen markayı taşıyan ürünün de taklit edilmesi vardır.

3. Markanın Taklit Edildiğini Bildiği Veya Bilmesi Gerektiği Halde Markayı Taşıyan Ürünleri Satmak, Dağıtmak Veya Başka Bir Şekilde Ticaret Alanına Çıkarmak Ya Da Anılan Amaçlar için İthal Etmek Veya Ticari Amaçla Elde Bulundurmak. MarKHK m. 61

Malı satana, dağıtana veya ticaret mevkiine başka suretle koyana ve ticari amaçla elde bulundurana karşı dava ikame edilebilmesi için birinci şart olayda -N. 13 'de açıklandığı şekilde- "taklit" olgusunun bulunmasıdır. Taklit mevcut değilse bu hüküm uygulanmaz. Bu tecavüz halinin kabul edilebilmesi için ikinci unsur, sözkonusu mallan ticaret alanına çıkaran veya bu amaçla elinde bulunduran ya da ithal eden ve bunun gibi eylemlerde bulunan kişinin, mallann taşıdığı markanın (ve şart olmamakla beraber ürünün) taklit olduğunu bilmesi veya bilebilecek durumda bulunmasıdır. Hükmün üçüncü uygulanma şartı, taklit işareti taşıyan mallann dağıtılması, satılması ya da başka bir surette (kiralamak, sergide teşhir etmek gibi) ticaret alanına çıkanlması veya bu amaçlar için ithal edilmesi veya ticari amaçla elde bulundurulması, mesela depolanması, nakliyeciye verilmesi, ambalajcıda olmasıdır. Hüküm, malın tüketilmesi amacıyla elde bulundurulması durumunda uygulanmaz.

4.İhlal Fiillerine İştirak Ye Yardım ne Bu Fiilleri Teşvik Etmek ve Kolaylaştırmak MarkKHK m. 61

5. Taklit Markayı Taşıyan Malın Nereden Alındığını veya Nasıl Sağlandığını Bildirmekten Kaçınmak MarkKHK m. 61

6. Lisans Hakkının izinsiz Genişletilmesi veya Üçüncü Şahıslara Devredilmesi MarkKHK m. 61 Lisans alanın kendisine lisans sözleşmesi ile tanınan hakları izinsiz genişletmesi, veya üçüncü kişilere devretmesi marka hakkına tecavüzdür.

 


 

MARKA
Marka Nedir
Neden Marka Tescil
Tescil Prosedürü
Tescilin Faydaları
Dikkat Edilmesi Gerekenler
Başvuru Belgeleri
YURTDIŞI TESCİL İŞLEMLERİ
Yurtdışı Marka Tescil İşlemleri
Avrupa Topluluğu Markası
PATENT
Başvurunun İncelenmesi
Buluş Sahibi ile ilgili Hükümler
Faydalı Model Belgesi
Belgeye Dönüştürülmesi
Başvuru Öncesi Araştırma
Patent Hakkının Korunması
Patent Verilmesi
Faydalı Model ve Buluş
Patentin Mali Değeri
Türkiye'de Uygulanan Sistem
TASARIM
Endüstriyel Tasarım Nedir?
E.T.T. Yapılabilecek Ürünler
E.T.T Gerekli Belgeleri
E.T.T. Şartları
E.T.T. Koruma Süresi
Nedenler
Tasarım Nasıl Korunmalıdır?
COĞRAFİ İŞARET
Başvuru Şartları
Tescil İşlemleri
HUKUK
Davalar Talepler
Ceza Davaları
Tazminat Davaları
İhlal (Tecavüz)
İhaleler
 

Copyright © 2008 Gürkan Aktaş Patent Ofisi.  |  designed by: İSTANBULHOST